Wat hunn d’Bierger an der Stad Lëtzebuerg am Mëttelalter giess?

Aus dem Mëttelalter sinn zwar keng Menüskaarten iwwerliwwert, mä aus archeologeschen Entdeckungen a virun allem de Kontebicher vun der Stadverwaltung loosse sech genuch Informatiounen erausschielen fir ze soen, watfier Liewensmëttel am 14.-15. Joerhonnert an der Stad um Maart waren a wou se hierkoumen.

Ort : Auditorium Cercle Cité (3, rue du Genistre – entrée Cité Bibliothèque)