Regular guided tour: «Komm mir grënnen e Veräin!»

Every Sunday you can take a guided tour through the exhibition «Komm mir grënnen e Veräin!»

07.08 (LU/DE), 14.08 (FR), 21.08 (EN), 28.08 (LU/DE)
Sonntags LU/DE : 18.09, 09.10, 30.10, 20.11, 11.12
Dimanches FR : 04.09, 25.09, 16.10, 06.11, 27.11, 18.12
Sundays EN : 11.09, 02.10, 23.10, 13.11, 04.12