Sprache(n)

L

Max. Teilnehmer

50

Konferenz mit Robert Wagner, President der Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg a.s.b.l.

Org.: Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg a.s.b.l.

Leiter

Robert Wagner

Preis

Gratis

Anmeldung

Nur mit Anmeldung!
4796 4500
Visites@2musees.vdl.lu