Datum der Veranstaltung

8. November

Uhrzeit

18h00

Sprache(n)

L

An dësem Bäitrag ginn d’Flouernimm zu Lëtzebuerg dorobber ënnersicht, wat se fir Informatiounen iwwert déi ländlech Agrarproduktioun zu Lëtzebuerg an domadden zum Deel och iwwert déi ländlech Ernärung kënne liwweren. Och
wann d’Flouernimm selwer nëmmen en Indicateur kënne sinn, wat produzéiert ginn ass, sou ass dach unzehuelen, datt villes vun deem Iessen, wat ugeplanzt ginn ass, oder vill vun den Déieren, déi gehal gi sinn, op d’mannst och zu engem Deel - warscheinlech souguer zu engem groussen Deel - fir d’Subsistenzwirtschaft néideg war. Thematesch loossen sech d’Informatiounen an de Flouernimm an dräi grouss Komplexer ënnerdeelen: d’Produktioun vu Planze fir d’Ernärung, d’Hale vun Déieren an d’Weiderverschaffe vu produzéierte Gidder (an aneres).

PUBLIC: Adultes
DATE: Mercredi le 08.11
HEURE: 18:00
LANGUE: LU
TARIF: Gratuit
LIEU: Auditorium Cercle Cité / 3, rue Genistre (entrée Cité Bibliothèque)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE: T +352 4796 4500, visites@2musees.vdl.luPhoto: Pol Aschman (1921-1990), Récolte de pommes de terre au Village de Kehlen, Photographie, © Photothèque, Ville de Luxembourg

Dauer

1:00

Leiter

Dr. Sam Mersch

Preis

gratuit