E neie Bléck op d'Lëtzebuerger Geschicht
E neie Bléck op d'Lëtzebuerger Geschicht
E neie Bléck op d'Lëtzebuerger Geschicht

Date de l'événement

22 novembre

Heure

16h30

Langue(s)

L

Participants max.

50

Déi 12 Konferenzen am Stater Geschichtsmusée versichen ënnert dem Titel “E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht” an enger metanationaler Perspektiv an d’Geschicht vu Lëtzebuerg vun der Virgeschicht bis an d’21. Jorhonnert anzeféieren.

Als éischt stellt sech d’Fro: Wéini fänkt d’Lëtzebuerger Geschicht un? Wat gehéiert derzou? Et geet ëm d’Konstruktioun vun enger Lëtzebuerger Geschicht am 19. Jorhonnert. Deem traditionellen Usaz gëtt dee vun enger metanationaler Approche géintiwwergestallt. Dono geet et an eenzelnen, onofhängege Sequenzen ënnert anerem ëm Vir- a Fréigeschicht, di keltesch an di gallo-réimesch Epoch, de Willibrord an de Sigfrid, d’Entstoe vun enger Grofschaft, d’Liewen um Land an an de Stied, d’Ausgräifen nom réimesche Keesertroun an der
béimescher Kinnekskroun, di burgundesch an habsburgesch Herrschaft, Hexeverfolgungen a Mariekult, den Ausbau vun der Stad zur Festung, d’Entstoe vun engem eegestännege Staat, di wirtschaftlech Entwécklung am 19. an 20. Jorhonnert, den 1. an den 2. Weltkrich, d’Integratioun an Europa, di demographesch an di kulturell Entwécklung am spéiden 20. a fréien 21. Jorhonnert.

D’Konferenzen riichten sech u jiddereen, deen Interessi fir d’Lëtzebuerger Stad a Landesgeschicht huet. Wee wëllt, ka sech mat engem vun dësen zwee Bicher virbereeden:
· Michel Pauly, Geschichte Luxemburgs (Reihe C.H. Beck Wissen 2732), Beck Verlag, München 20132, 128 S.
· Michel Pauly, Histoire du Luxembourg (coll. Références 31), Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 2013, 152 p.

Les titres des différentes conférences seront publiés sur notre site Internet.

Autres dates

4 octobre 16h30
18 octobre 16h30
8 novembre 16h30
6 décembre 16h30
13 décembre 16h30
3 janvier 16h30
17 janvier 16h30
31 janvier 16h30
7 février 16h30
21 février 16h30
7 mars 16h30

Durée

1h00

Intervenant

Prof. Dr. Michel Pauly

Prix

gratuit

Inscription

Réservation obligatoire