Présentation des éditions du Comité Alstad 1938 – 2017

De Comité Alstad a.s.b.l., mat Sëtz um Fëschmaart an der Stad, gouf 1937 als Organisatiounscomité fir d’Éimaischen gegrënnt a gouf ëm 1950 a Comité Alstad ëmbenannt. D'Éimaischen ass en traditionnellen Maart, deen Ouschterméindeg um Fëschmaart an der Stad ofgehale gëtt. Den Numm geet op d'Geschicht vun den Emmaus-Jünger aus dem Lukasevangelium zréck. Haaptaktivitéite vum Comité Alstad sin d'Erhale vum historeschen an urbanistesche Kader vun der Alstad, d'Editioun vun Objet'en fir d’Éimaischen an d’Organisatioun vu kulturellen Aktivitéiten.

Le Comité Alstad a.s.b.l, dont le siège se trouve au Marché-aux-Poissons, fut fondé en 1937 comme comité d’organisation pour l'Éimaischen et rebaptisé vers 1950 en Comité Alstad. L'Éimaischen est un marché traditionnel qui a lieu chaque année le lundi de Pâques sur la place du Marché-aux-Poissons et dont le nom évoque l’histoire biblique des disciples d’Emmaüs. L’objectif principal du Comité Alstad est la conservation du cadre historique et urbanistique de la vieille ville, l’édition d’objets pour l‘Eimaischen et l’organisation d’activités culturelles.